Mã màu Catalog sản phẩm

Mã màu tấm lợp lấy sáng polycarbonate

Mã màu tấm nhựa mica


Mã màu tấm nhôm aluminium hàng trong nhà


Mã màu tấm nhôm aluminium hàng ngoài trời


Mã màu tấm pvc foam pima